Многослоен

   Многослоен паркет: Многослойните паркети са естествени паркети, състоящи се от няколко слоя дървесина (обикновено от 4 до 10). Слоевете са залепени напречно един към друг, което, съчетано с дебелината, дава максимална стабилност на паркета – предпазва го от огъване, деформации, отваряне на фуги. Многослойният паркет съчетава предимствата на масивния и трислойния паркет:

  • Красива визия – благодарение на дебелината, разнообразните дървесини и високотехнологичните начини на обработка, многослойните паркети имат изключително естетическо излъчване. Това ги прави подходящи за различни по предназначение и стилово оформление помещения.
  • Изключителна здрава и устойчива структура, намаляваща значително вероятността за усукване и измятане.
  • Продължително ползуване – тъй като позволява многократно реновиране, при правилна експлоатация и поддръжка, многослойния паркет е с практически неограничен живот.